Calculeren is een vak apart

Jaarlijks krijgen we heel wat aanvragen voor de aanleg van datanetwerken en alles wat daar relevant aan is. Veelal komen deze aanvragen direct via een klant (eindgebruiker) of via een aannemer. De aanvraag kan bestaan uit een simpel mailtje, of een verzoek met 700MB of meer aan bijlagen voor een complex netwerk. Na bijna 30 jaar projectleider te zijn geweest, verzorgd Jack Steenwijk al een aantal jaren bij Conecto Networks de calculaties. Dit doet hij niet alleen maar samen met de projectleiders en het management. Voordat we de calculatie maken, doorlopen we een proces waarbij we stapsgewijs de positie en het werkpakket met data doornemen om te zien of we dat op elkaar kunnen afstemmen.  Uiteraard is het belangrijk om navraag te doen over het bestek en de gewenste inleverdatum. Binnen dit proces vindt er een zorgvuldige controle plaats zodat we een complete en professionele aanbiedingen bij onze klanten kunnen neerleggen.

Welke stappen worden er doorlopen?

Allereerst nemen we de aanvraag door worden tekeningen gecodeerd en kunnen we aan de slag met de eerste opzet van de calculatie en de uitvraag naar de desbetreffende fabrikanten of leveranciers. Als we alle gegevens hebben verzameld brengen we dat samen in de calculatie. Nu komt het voor dat er meerdere nota’s zijn die nagenoeg net zoveel gegevens bevatten als de originele aanvraag. Het kan dus zomaar zijn dat we dan weer van voor af aan moeten beginnen. Is de calculatie gereed dan wordt hij gecontroleerd door het MT. Bij goedkeuring kan de offerte naar de aanvrager worden verstuurd. Iedere uitgebrachte offerte geven we evenveel aandacht. Veel van onze klanten nemen vaak nadat zij de offerte hebben doorgenomen, contact met ons op. Is dat niet het geval dan bellen we ze altijd zelf binnen een vast termijn na. Offertes vragen soms om een toelichting. Het komt voor dat we een werk verliezen. Niet altijd leuk en soms echt balen. Dan is het fijn in een team te werken waar we het samen doen. Samen huilen, samen lachten. Winnen doe je niet alleen.  
Calculatie; bestek; tekening