Mandagenregister

Onderaannemersverklaring

Ondergetekende verklaart dat er voor bovengenoemde personen, op de wettelijke wijze loonboekhouding wordt gevoerd.

Loonheffing en Sociale verzekeringspremies worden over het loon S.V.W. berekend en afgedragen aan de Ontvanger der Belastingen, respectievelijk aan de Bedrijfsvereniging.

De volgende werknemer heeft op onderstaand project, in deze periode, aldaar werkzaamheden verricht.